Tin tài chính trong nước

Thời vụ “yếu tố quan trọng trong việc tăng nhanh sản lượng thủy sản”

06:30:34 05/09/2016
 Thời vụ “yếu tố quan trọng trong việc tăng nhanh sản lượng thủy sản”
 Đối với các cơ sở miền Bắc có thể chủ động tận dụng cơ sở nước nóng ở địa phương hoặc làm cơ sở nâng nhiệt để nuôi vỗ cá rô phi mới thuần, tôm sú bố mẹ và chủ động cho đẻ nhân tạo, ương ấp sớm, đưa ra đúng thời vụ tháng 4 để cung ứng cho dân
Cơ sở việc xác định thời vụ nuôi trồng thủy sản
Thời vụ trong nông nghiệp đã và đang trở thành yếu tố quyết định đến năng suất, sản lượng cây trồng, nhất là ở các tỉnh phía Bắc. Thực tế những năm qua, sản xuất nông nghiệp đã làm tốt việc sử dụng tập đoàn đã làm tốt việc sử dụng tập đoàn giống cây trồng mới tránh né được thời tiết khắc nghiệt (rét đậm và gió Lào), đã giúp cho mùa màng thắng lợi, nhất là vụ đông và hai vụ lúa.
Nuôi trồng thủy sản cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng cũng phải quan tâm đến thời tiết và khí hậu. Cá, tôm thường sinh trưởng, phát triển nhanh về mùa xuân, khi thức ăn phát triển mạnh; về mùa đông, tôm, cá ít ăn hoặc trù đông không ăn dẫn đến không lớn hoặc chậm lớn. Nếu rét dưới 10 độ C, tôm, cá có thể chết hàng loạt. Để nuôi trồng thủy sản đạt năng suất, sản lượng cao, các tỉnh miền Bắc cần đặc biệt quan tâm đến thời vụ nuôi nhằm né thời tiết khắc nghiệt (rét đậm kéo dài).
Nước ta kéo dài 15 vĩ độ, chịu ảnh hưởng của hai vùng khí hậu. Từ đèo Hải Vân trở vào, khí hậu nắng nóng, ấm áp quanh năm; từ đèo Hải Vân trở ra chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, phân thành hai mùa rõ rệt: ấm và rết. Tháng 8 trời đã bắt đầu có gió mùa đông bắc, nhiệt độ giảm dần, có bắt đầu chậm lớn, đến tháng 12, tháng 1 dưới 10 độ C, cá rô phi, cá trê chết hàng loạt. Trong khi đó sang đầu xuân, cuối tháng 3 đầu tháng 4, nhiệt độ tăng dần, trời ấm áp, sinh vật làm thức ăn cho cá tôm phát triển, cá tôm tăng cường bắt mồi và lớn nhanh, lại thiếu giống thả nuôi “ao hồ chờ giống”.
Khi sản xuất có giống thả vào nuôi, trời lại rét. Cá chết nhiều, không thu hoạch được, năng suất thấp.
Thực tế phong trào mấy năm qua cho thấy: việc nuôi tôm, cá ở miền Bắc với thời vụ thả cá giống tháng 4, tháng 5 đã trở thành yếu tố quyết định đến kết quả sản xuất và phong trào.
Tổ chức lại việc sản xuất và điều phối tôm cá giống
Trong đề án tổ chức và điều phối giống các năm 1996 – 2000, Bộ Thủy sản đã xác định: cần tăng cường, củng cố lại việc sản xuất, điều phối giống cá, tôm trong toàn quốc nhằm đáp ứng đủ giống, giống tốt, đúng thời vụ, giá cả hợp lý cho nhân dân nuôi thành cá tôm thương phẩm.
Riêng đối với các tỉnh miền Bắc, thời vụ đã và đang trở thành vai trò quan trọng, Bộ chủ trương phát huy thế mạnh miền Nam sản xuất cá giống sớm (tháng 3), vận chuyển điều phối cho miền Bắc đúng thời vụ - tháng 4, tháng 5 để nuôi thành thương phẩm.
Qua 3 năm thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, đến nay, kiểm điểm lại việc sản xuất giống cá rô phi đơn tính và cá rô phi thuần (giống mới) cho các tỉnh miền Bắc có giống nuôi sớm, đúng thời vụ đã có bước tiến triển khá nhanh. Năm 1995, Công ty nuôi thành phố Hồ Chí Minh sau tiếp nhận chuyển giao của Đại học Thủ Đức, đã cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất trên 1 triệu cá giống, đưa ra miền Bắc 2,5 vạn; năm 1996 sản xuất 8 triệu, đưa ra miền Bắc 2 triệu; năm 1997 sản xuất 24 triệu, đưa ra nuôi ở các tỉnh miền Bắc gần 6 triệu con, gấp 3 lần năm 1996, các cơ sở miền Bắc cũng tự sản xuất được gần 1 triệu con cá rô phi đơn tính.
Năm 1997, Khuyến ngư trung ương (Vụ nghề cá – Bộ Thủy sản) đã chỉ đạo 4 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Nam Định thực hiện và tổng kết việc sản xuất rô phi đơn tính 3 năm qua, đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra gồm 4 Vụ nghề cá và Trung tâm khuyến ngư 4 tỉnh trên kiểm tra gần 100 hộ gia đình. Qua kiểm tra đã thống nhất nhận định:
Cá rô phi đơn tính tháng 4 đáp ứng được nhu cầu sản xuất cá thương phẩm, cá lớn nhanh, tỷ lệ sống cao, nuôi được ở nhiều loại diện tích mặt nước: lợ, ngọt, ao nhỏ, ao to, ruộng trũng, nước bẩn. Nếu nuôi sớm, tốt có thể đạt hai vụ một năm, ít bệnh, có thể trở thành đối tượng nuôi rộng rãi. Qua điều tra trên 30 hộ ở huyện Sóc Sơn nuôi cá rô phi đơn tính, 95% là có lãi, có thể trở thành đối tượng nuôi để nâng cao đời sống, giải quyết dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Tuy thời vụ yêu cầu đưa ra tháng 4 là cá giống, song cá rô phi đơn tính đưa ra tháng cá rô phi đơn tính đơn ra tháng 4 mới là cá hương 2.000 con/kg, phải ương thêm 20 – 30 ngày mới đạt cá giống cỡ 4 – 5cm, thả ra ao nuôi là tháng 5, các đợt sau mãi tháng 6 mới có cá giống, như vậy so với thời vụ tháng 4 trong ao thức ăn nhiều, cá lớn nhanh thì chưa đạt. Mặt khác việc vận chuyển bằng máy bay giá thành đắt, lại qua một số đại lý ương, tăng giá lên làm cho giá thành cá giống tăng cao so với giá cá thịt bán ra. Tồn tại trên đã và đang hạn chế đối tượng này mở rộng.
Để giải quyết vấn đề này, vừa qua, Vụ nghề cá – Bộ Thủy sản đã kết hợp với các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, một số trung tâm giống thuộc Hội nuôi thủy sản, một số tỉnh có cơ sở vận chuyển cá và công ty sản xuất cá giống thành phố Hồ Chí Minh, bàn phương hướng để có đủ cá giống thành phố Hồ Chí Minh, bàn phương hướng để có đủ cá giống rô phi đơn tính đảm bảo đúng thời vụ (tháng 4) với giá thành hạ. Sau khi trao đổi, đánh giá kết quả vụ sản xuất giống năm 1997 và biện pháp để có đủ 8 – 10 triệu cá rô phi đơn tính cỡ 4 – 5cm cấp cho dân nuôi tháng 4 tháng 5 với giá thành hạ và 15 – 20 triệu tôm sú cỡ 2 – 3cm. Đại diện các tỉnh, các trung tâm giống đã bàn và thống nhất:
Phải sản xuất cá rô phi từ tháng 1, tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đưa ra Quảng Nam, Đà Nẵng bằng ô tô hoặc máy bay cỡ giống 6.000 – 7.000 con/kg và tổ chức cho 40 – 80 hộ gia đình ương thành cá 4 – 5cm để giữa tháng 3 hoặc đầu tháng 4 vận chuyển ra cung cấp cho các tỉnh miền Bắc.
Mặt khác, các tỉnh ven biển miền Bắc cố gắng hướng dẫn cơ sở hộ gia đình, trạm trại xây dựng cơ sở nâng nhiệt để ương nuôi, chủ động ương tôm giống từ P15 lên tôm giống cỡ 2 – 3 hoặc 3 – 4 cm để đưa ra đầm nuôi vào tháng 4 là thời vụ tốt nhất. Sau đó tiếp tục ương cá rô phi đơn tính phục vụ cho dân nuôi. Đối với các cơ sở miền Bắc có thể chủ động tận dụng cơ sở nước nóng ở địa phương hoặc làm cơ sở nâng nhiệt để nuôi vỗ cá rô phi mới thuần, tôm sú bố mẹ và chủ động cho đẻ nhân tạo, ương ấp sớm, đưa ra đúng thời vụ tháng 4 để cung ứng cho dân.
Làm như vậy sẽ giảm chi phí vận chuyển từ Nam ra, ương sớm thời vụ, cá đưa ra Bắc sẽ thích nghi môi trường, lớn nhanh, đạt sản lượng cao.
Ngoài việc khắc phục đưa ra sớm thời vụ hai giống cá rô phi và tôm sú, các tỉnh miền Bắc cũng phải tiếp thu thêm giống mới có khả năng nuôi sớm thời vụ và cho để các giống mè, trắm, trôi sớm hơn để có giống cho dân nuôi hoặc giữ giống qua đông sang đầu tháng 4 có cá giống đủ quy cách nuôi. Làm tốt việc này chắc chắn sẽ góp phần tích cực làm cho năng suất, sản lượng cá nuôi tăng lên nhanh.
Đoàn Quang Sửu –Kinh tế Nông thôn - Hội làm vườn - Hà Nội - Năm 1998
Các tin khác
Xem theo ngày:

Hỏi đáp tài chính

Lộc đến mỗi ngày - Sắm Tết liền tay tại Techcombank
20:32:36 21/12/2011

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức chương trình khuyến mãi "Lộc đến mỗi ngày - Sắm Tết liền tay", với 30 giải thưởng ..Xem trả lời

Tôi muốn thế chấp mảnh đất 5400m để vay NH 100tr được không?
20:27:43 21/12/2011

Chào chị! Tôi có 5400m đất nông nghiệp có sổ đỏ. Vậy hiện nay tôi muốn thế chấp ngân hàng ABBank để vay 100 triệu được không? ..Xem trả lời

Em không có sổ đỏ em cần vay 20tr để mở tiệm có được không?
20:27:07 21/12/2011

Chào bạn, Với khoản vay 20 triệu của bạn phù hợp với hình thức vay tín chấp qua lương hơn. Tuy nhiên, hiện bạn làm nghề tự do nên ..Xem trả lời

Hợp tác thanh toán vé máy bay trực tuyến
19:47:28 20/12/2011

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai dịch vụ thanh toán vé máy bay Jetstar tại quầy và qua kênh ngân hàng ..Xem trả lời

Thu nhập trên 14tr/tháng em muốn mở thẻ tín dụng thì điều kiện thế nào?
20:26:58 19/12/2011

Chào chị! Thu nhập của em là 14.800.000đ/ tháng ,có HĐLĐ 1 năm 6 tháng, có giấy xác nhận lương, có bảng kê lương, và thu nhập ..Xem trả lời